Ako zadať nepedagogického zamestnanca?

Slovenčina Deutsch Čeština

Nepedagogického zamestnanca môžete zadať v programe aSc Agenda pomocou výberu typu zamestnanca v karte učiteľa:


Zamestnanec typu: učiteľ, riaditeľ, majster, vychovávateľ, zástupca je radený do typu pedagogický zamestnanec - t.j. učiteľ. Zamestnanec iného typu je považovaný ako nepedagogický zamestnanec.
Po publikovaní aSc Agendy sa toto nastavenie nepedagogického zamestnanca prenesie do EduPage a v dátach školy bude mať nepedagogický zamestnanec nastavené "skryť z triednej knihy". Toto nastavenie sa teda preberá z aSc Agendy a nie je možné ho samostatne nastaviť.


Nepedagogický zamestnanec nemá prístup do triednych kníh tried, zobrazuje sa prečiaknutý v suplovaní, v udalostiach a v dochádzke učiteľov sa zobrazujú modrou farbou.

Nepedagickému zamestnancovi potom môžete poslať správu: Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?