Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?

Áno, prichádzajúci žiaci si môžu množstvo svojich údajov potrebných pre ďalšiu evidenciu v školskom informačnom systéme zapísať sami priamo na www stránke školy v module Prihláška.

Ako celý proces funguje, si môžete prečítať na tejto stránke.

Pri bežnom synchronizovaní údajov medzi programom aScAgenda a školskou EduPage www stránkou sa prevezmú aj všetky novo zadané prihlášky. V programe teda uvidíte zoznamy prihlasovaných uchádzačov:

Ide o všetky záznamy, ktoré boli vytvorené na www stránke. Ak niektorého žiaka chcete naozaj zaradiť do zoznamu prijímačkových žiakov, otvorte jeho záznam a kliknite tlačidlo Načítať:

Po načítaní si viete hneď otvoriť aj kartu novovytvoreného žiaka:

Na karte žiaka sa nachádza aj odkaz na on-line prihlášku, z ktorej sa karta žiaka vytvorila.

Ohľadom administrácie modulu Elektronická prihláška pozrite aj tento návod.