Ako zadám žiakovi status utečenca ak naša škola nemá aScAgendu?

Ak škola nemá aScAgendu, zadáva údaje o žiakovi v karte žiaka priamo na bezplatnej EduPage stránke, ktorú používate napríklad na súťaže a olympiády.
Ak EduPage stránku nemáte, alebo si nepamätáte názov Vašej EduPage stránky alebo heslo, kontaktujte nás na info@asc.sk

1. Prihláste sa do EduPage ako administrátor.
2. Na úvodnej stránke v ľavom menu vyberte možnosť "Agenda Online".

3. V časti "Žiaci" v ľavom menu vyberte možnosť "Zoznam". Potom kliknite na "Nový".

4. Na karte žiaka v záložke "Základné" vypíšte údaje o žiakovi, ktoré poznáte.


V položke "Utečenec" vyberte jeho status. Je dôležité, aby ste vyplnili toto políčko. Na základe tohto políčka sa údaje o utečencoch zbierajú.

5. Prejdite na záložku "Štúdium". Zadajte dátum začiatku štúdia žiaka. Je to dôležitý údaj pre dofinancovanie.

Zmeny uložte.

6. Hotovo.
Žiaka ste zadali. Nemusíte nič viac robiť. Automaticky sa údaje o ňom zozbierajú a odošlú pre potreby ministerstva.