Ako ošetriť hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku..."

Pri aktualizácii údajov v aSc Agende sa môže niekedy objaviť doplňujúce hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku, pretože sa používa inde.".


Toto hlásenie sa objaví vtedy, keď vymažete učiteľa, ktorý zadal v ETK učivo alebo do daného predmetu bolo v ETK zapísané učivo. Prípadne vtedy, keď bol zmazaný žiak, ktorému bolo nastavené chýbanie na hodine.
Z tohto dôvodu je potrebné správne viesť databázu aSc Agendy a každé zmazanie starostlivo zvážiť.
Mazanie učiteľa
Ak učiteľ reálne učil na škole a už na škole neučí, je korektné správne viesť databázu o učiteľoch a nastaviť mu napr. ukončenie pracovného pomeru.
Ak sa však stane, že omylom niekto zapísal učivo za "nereálneho" učiteľa, napr. v našom prípade za Juraja Bedricha, ktorý v škole ani neučil a potrebujete ho z aSc Agendy odstrániť, potom je potrebné všetky jeho zapísané učivá/udalosti, ktoré sa vypisujú pod jeho menom prepísať v ETK/kalendári na učiteľa, ktorý reálne vtedy učil. Môže to urobiť administrátor/triedny učiteľ v pohľade triedy alebo v kalendári v dané dátumy, ktoré sa vypisujú v doplňujúcom hlásení pod menom učiteľa: v našom prípade "Udalosti: 11.11.2015".


Mazanie predmetu
V prvom rade je potrebné vždy na začiatku školského roka skontrolovať, či predmety nie sú zadané dvojmo, aby ste sa vyhli zbytočným problémom.
Ak sa predmet učil v minulých rokoch a tento predmet sa už v škole neučí, je potrebné viesť databázu predmetov a označiť predmety za historické.
Ak sa však stane, že omylom niekto zapísal učivo na "nereálny" predmet, ktorý sa v škole neučí, napr. v našom prípade Francúzsky jazyk, ktorý v škole ani neučil a potrebujete ho teda z aSc Agendy zmazať, potom je potrebné všetky jeho zapísané učivá/udalosti zmazať alebo prepísať podľa dátumu v ETK podobne ako pre učiteľa.


Mazanie žiaka
Ak žiak reálne chodil do školy a už ukončil štúdium, je potrebné správne viesť databázu žiakov a nastaviť mu napr. ukončenie štúdium.
Môže sa však stať, že napr. žiak nenastúpi do školy a učiteľ mu stihne zapísať chýbanie na hodine a administrátor žiaka z databázy vymaže. Vtedy aSc Agenda vypíše doplňujúce hlásenie.


Aby bolo hlásenie odstránené, je potrebné, aby administrátor alebo triedny učiteľ označil žiakov, že nechýba.
Hlásenie typu dochádzka žiakov/Ospravedlnenka.
Ak bola zadaná aj ospravedlená/neospravedlnená hodina, najprv je potrebné zmazať ospravedlnenie/neospravedlnenie v module "Dochádzka školský rok" , kde zmažete ospravedlnenku:


Následne v module "Dochádzka školský rok", kde si kombináciou ľavého tlačidla myši a klávesy Shift označíte všetky chýbania žiaka - vysvietia sa mu žltou farbou a pravým tlačidlom myši označíte "Prítomný"


Hlásenie typu Triedna kniha
Toto hlásenie znamená, že do ETK bola hodina zadaná nie na celú triedu, ale na žiaka, ktorého ste práve zmazali. Preto je potrebné odstrániť žiaka z tejto hodiny.
Takúto hodinu môžete v ETK nájsť v daný dátum, zobrazuje sa s ikonkou žiačika:


Hodinu môžete zmeniť jedine ako učiteľ, ktorý vtedy danú hodinu učil, takže sa prihlásite ako učiteľ a zvolíte "Pozmeniť hodinu":


potom odznačte žiaka, ktorého ste odstránili z aSc Agendy a potvrďte "ok":


Pozor: Môže však vzniknúť situácia, že takéto hodiny zadané na jednotlivých žiakov sa niekedy nedopatrením označia ako hodiny pre celú triedu.
Pri ďalšom publikovaní bude hlásenie odstránené a žiak zmazaný.