IŽK - príprava na nový školský rok

Slovenčina Čeština

1. Aktualizácia údajov
Každoročne pred začiatkom školského roka by mal administrátor aktualizovať databázu údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch.
Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende

2. Vytváranie hodín
Na začiatku školského roka si musia učitelia vytvoriť hodiny, ktoré budú tento školský rok učiť. Hodina je kombináciou predmetu a triedy, resp. predmetu a skupiny žiakov (v prípade delených hodín).

Na hodinu je naviazaný tematický plán, vytváranie príprav. Bez vytvorenej hodiny nie je možné zadávať známky, domáce úlohy a iné.

Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Ukážeme si dve situácie, ktoré pri vytváraní hodín môžu nastať:

a) Na škole máte už hotový a vypublikovaný rozvrh:
Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín. Hodiny si vytvoria jednoducho kliknutím na ikonu chýbajúcich hodín z rozvrhu.
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)

b) Rozvrh ešte nie je hotový alebo ešte nie je vypublikovaný:
Vaši učitelia si môžu hodiny pripravovať aj pred zverejnením rozvrhu, napr. už počas prázdnin. Zadávať plány, vytvárať si k témam plánu materiály. Keď potom vypublikujete rozvrh, EduPage pochopí, že napr. vytvorenú hodinu matematiky v 5.A má naviazať na hodinu matematiky v 5.A z rozvrhu.

Trošku komplikovanejšie je to pri delených a spájaných hodinách. Aj v tomto prípade si môže učiteľ vytvoriť hodinu dopredu. Avšak po vypublikovaní rozvrhu je nutné prepojiť túto svoju hodinu s názvom skupiny v rozvrhu a vybrať si žiakov, ktorí na hodinu chodia. V opačnom prípade sa nebudú v triednej knihe a IŽK zobrazovať správni žiaci.
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Administrátor má v každej chvíli prehľad o vytvorených hodinách: Prehľad a správa hodín
Takisto môže administrátor skontrolovať zadelenia žiakov do skupín: Prehľad o deleniach hodín
Nastavenia hodín - administrátor

Ďalšie nastavenia žiackej knižky nie je potrebné robiť. Pre slovenské školy sú všetky hodnoty v systéme prednastavené.

Viac návodov k IŽK: Známky