Učiteľ s právom na kontá

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Administrátor najprv povolí učiteľovi právo na kontá. (Kontá: Administrácia)
Podľa návodu Prehľad a administrácia používateľských práv

Právom na kontá je tu myslené len právo v rámci EduPage. Nezahŕňa to zmenu údajov v lokálnom programe aSc agenda.

Najdôležitejšou funkciou v tejto časti je rozosielanie hesiel.

Učiteľ následne v ľavom menu v nastaveniach môže spravovať kontá učiteľov, žiakov, rodičov a v časti rôzne má súhrn možností ohľadom rozosielania hesiel: