Učiteľ s právom na administráciu hodín pre všetky triedy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Administrátor najprv povolí učiteľovi právo na hodiny. (Hodiny: Administrácia)
Prehľad a administrácia používateľských práv

Učiteľovi sa následne v ľavom menu zobrazí tabuľka na administráciu všetkých "mojich hodín" na škole:

S právom na administráciu "mojich hodín" vie učiteľ spravovať daný modul rovnako ako administrátor.

Viď ďalšie návody:
Práva