Ako pridať predsedovi predmetovej komisie právo na prezeranie plánov?

Slovenčina Čeština

Postupujte podľa tohto návodu: Prehľad a administrácia používateľských práv
Vyberte stĺpce s právami, ktoré chcete nastaviť a zaškrtnite používateľovi políčko "Vzdelávacie plány: Administrácia".

Daný používateľ bude potom môcť prezerať a meniť plány na celej škole.