Ako nastaviť učiteľom práva na úpravu webovej stránky?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Po prihlásení kliknite na "Prehľad", "Používateľské práva".

Učtelia môžu mať zadané buď čiastkové práva na vytváranie stránok učiteľa, vytváranie fotoalbumov, editovanie stránky predmetu, na publikovanie rozvrhu a suplovanie z programu aSc Rozvrhy na EduPagu stránku školy, pridávanie Noviniek , dopĺňanie nových fotografií do galérie školy, atď.

Alebo môžete učiteľovi udeliť administrátorské právo na úpravu webstránky. Tento učiteľ potom môže editovať všetky moduly webstránky, meniť dizajn webstránky a všetky ostatné akcie, ktoré môže robiť s webstránkou administrátor.