Ako povoliť tlač potvrdení o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy

Informácie o elektronickom potvrdení o návšteve školy nájdete v tomto videonávode:
Elektronické potvrdenie o návšteve školy - videonávod

Ak administrátor zaškrtne nastavenie "Povoliť študentom a rodičom vygenerovať si elektronické potvrdenie", požiadavka na aktiváciu elektronických potvrdení príde do firmy aSc. Po aktivácii sa objaví informácia, že škola bola autorizovaná. Odvtedy si môžu žiaci/rodičia vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

Ak škola zruší možnosť tlačiť si potvrdenia a potom ho znova zapne, opäť je potrebná aktivácia zo strany firmy aSc.

Tu nájdete administrátor zoznam všetkých vygenerovaných potvrdení.

Žiak/rodič si dokáže vytlačiť takého potvrdenie len v prípade, že žiak je v danom školskom roku žiakom školy. Na potvrdení sa nachádza QR kód, pomocou ktorého sa dá overiť pravosť potvrdenia.

Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?