Ako pridať používateľovi právo na administráciu triednej knihy, suplovania alebo iných modulov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Postupujte podľa tohto návodu: Prehľad a administrácia používateľských práv
Vyberte stĺpce s právami, ktoré chcete nastaviť a zaškrtnite používateľovi políčko s právom, ktoré mu chcete pridať.