Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Thai

Zadať chýbajúcich môže každý učiteľ v ETK, ďalej môže triedny učiteľ ospravedlneniť alebo neospravedlneniť hodiny: Dochádzka žiakov
Triednemu učiteľovi nie je potrebné zadávať žiadne právo na dochádzku, má ho vo svojej triede automaticky.

Administrátor môže nastaviť, aby mohol každý učiteľ ospravedlňovať žiakov na svojich hodinách: Ako povoliť učiteľom ospravedlňovať absencie žiakov na hodinách, ktoré učia?

Ak potrebujete, aby niektorý učiteľ mohol zadať opravedlnené/neospravedlnené hodiny na celej škole, tak je potrebné pridať mu právo na webovej stránke. Postupujte podľa tohto návodu, pričom v stĺpci Dochádzka žiakov pridajte danému učiteľovi právo zaškrtnutím príslušného políčka.
Prehľad a administrácia používateľských práv

Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov