Ako do svojho plánu doplniť témy z plánu z minulého roku?

Slovenčina Čeština

Plán si môžete buď celý skopírovať z minulého šk. roka: Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka? a potom doplniť ručne celky a témy: Ako upraviť existujúci plán?.

Alebo ak už máte vytvorený tem. plán a chcete doň doplniť témy z plánu z minulého šk. roku, tak to môžete urobiť cez úpravu plánu:


následne zvolíte skopírovať z iného plánu a vyberiete plán, z ktorého chcete skopírovať témy:
a tu si môžete poznačovať, ktoré celky chcete pridať do plánu


celky a témy sa pridali do existujúceho plánu.