Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Z Plánov alebo z Mojej knižnice zašrktnite materiály, ktoré chcete preniesť. Zaškrtnite karty, ktoré chcete preniesť. Stlačte ikonu šipiek v pravom hornom rohu.


Systém vás vyzve pridať konto, na ktoré chcete materiály kopírovať.


Zadajte prihlasovacie údaje do cieľového konta (do ktorého chcete prípravy skopírovať).Označené karty nájdete v Mojej knižnici na cieľovom EduPage.

Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?