Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)

Slovenčina Deutsch Čeština

O teamteaching-u alebo tímovovom vyučovaní hovoríme vtedy, ak viacerí učitelia učia skupinu žiakov spoločne ten istý predmet (počas celého roka).

V tomto prípade sa vytvára tematický výchovno-vzdelávací plán podobne ako pri klasickom vyučovaní:

V nasledujúcom kroku si učiteľ upraví plán podľa potrieb a vyberie kolegov, s ktorými vyučuje hodiny spoločne.

Následne môže každý z nich zapisovať učivá z plánu do triednej knihy.

Ostatní majú prehľad o tom, kto z nich dané učivo zapísal.