Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V otázke typu Zoraďovanie môžete zvoliť vodorovné usporiadanie možností:

Pri zadávaní možností zvoľte horizontálne rozloženie.
Zmenu rozloženie uvidíte až po uložení otázky.

Tento typ otázky môžete použiť aj na zoraďovanie slov vo vete - napr. pri cudzích jazykoch.


Úlohou žiakov je potiahnutím preusporiadať poradie slov.


Takto vyzerá vyhodnotenie systémom.