Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)

nahrať písomku z wordu

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak máte svoje otázky pripravené v textovom editore, máte možnosť uľahčiť si ich vytváranie pomocou importu.


Aby systém správne rozoznal jednotlivé otázky, musia byť očíslované (ale nemôže to byť číslovaný zoznam).

Pri otázkach typu ABCD musia byť odpovede označené a) b) c) d), to už môže byť číslovaný zoznam. Správnu odpoveď treba označiť tučným písmom (boldom).

V dopisovacích otázkach uveďte odpoveď do hranatých zátvoriek. Pri otázkach s výberom odpovede uveďte odpovede do hranatých zátvoriek, oddeľte ich lomítkom. Prvá odpoveď je správna, ostatné sú nesprávne.

Po importe systém vytvorí 4 samostatné otázky.

Môžete si pred importom stiahnuť šablónu, ukážku ako má dokument vyzerať, aby sa otázky správne naiportovali.