Ako skopírovať materiály zo zálohy do mojej novej školy?

Slovenčina Deutsch Čeština

Prihláste sa do učiteľského účtu na vašej novej škole. V záložke Moja knižnica vidíte zoznam účtov EduPage, ktoré máte prepojené cez osobné konto:

Kliknutím na názov EduPage sa zobrazia materiály z tohto EduPage. Aby ste mohli tieto materiály použiť, tj. napr. ich prideliť žiakom, treba si takéto materiály najskôr naimportovať do aktuálneho EduPage.

Sú dve možnosti, ako si importovať materiály z iného EduPage:

a) Naimportovať plán aj s prípravami z iného EduPage. Výhodou tohto prístupu je, že naimportované materiály už budete mať zatriedené k témam plánu: Ako si skopírovať plán z iného EduPage, kde učím alebo som učil?

b) Ak na pôvodnom EduPage nemáte materiály zaradené do plánu, môžete si naiportovať materiály z Mojej knižnice pôvodného EduPage takto:

Označte materiály, ktoré chcete naimportovať a stlačte vyznačenú ikonu.Prepnite sa v Mojej knižnici do zoznamu materiálov aktuálneho EduPage a naimportované materiály tam nájdete. Treba si však predtým obnoviť stránku pomocou F5 (reload).
Ako zaradiť materiál z Mojej knižnice k téme plánu?

Pozn: Ak chcete naiportovať všetky materiály v knižnici, zaškrtnite políčko "Vyber všetko" a zvolíte importovať. Naiportujú sa však len materiály na aktuálnej stránke, ktorá obsahuje obvykle 50 položiek. A potrebujete naimportovať napr. 1000 materiálov, zmeňte počet materiálov na stránku na 1000 a až potom si označte všetky položky. Výberové políčko na stránkovanie sa nachádza v spodnej časti stránky.

Ako zálohovať svoje prípravy, napr. v prípade zmeny pracoviska?

Viac návodov: Zálohovanie vytvorených materiálov