Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?

Žiakom príde notifikácia o blížiacej sa písomke.

Ak ste ku ohlásenej písomke pripojili aj témy na štúdium, ktoré obsahujú nejaké príklady, cvičenia a podobne,

EduPage z nich žiakovi pripraví test. Môže sa tak lepšie pripraviť na písomku. Funguje to aj v mobilnej aplikácii.

Načo slúžia "Témy na štúdium"?