Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ môže žiakom oznámiť "Témy na štúdium". Môžu to byť jednak témy z vášho plánu, alebo výkonové štandardy.

Zadajte názov a zvoľte "Umožniť žiakom prezerať online".

Žiaci dostanú notifikáciu.

Keď si žiak na notifikáciu klikne, systém EduPage im ponúkne možnosť vyskúšať sa z Tém na štúdium. Z 35 príkladov, ktoré sú k týmto 3 témam k dispozícii vyberie 10 a pripraví žiakovi test.

Systém odpovede hneď vyhodnotí. Ak žiak nebol úspešný, môže si znovu spustiť testovanie. Systém mu vyberie iných 10 otázok.