Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?

Ak učíte tento školský rok svoj predmet ten istý ročník ako ste učili minulý rok, odporúčame skopírovať si plán aj s prípravami z minulého školského roka. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

Ak si nechcete kopírovať minuloročný plán, lebo máte tento rok úplne iný, ale chcete si skopírovať niektoré prípravy z minuloročného plánu, postupujte takto:

1. Pri výbere hodín si môžete v ľavom dolnom rohu vybrať iný školský rok, napr. minulý. Zobrazia sa hodiny z minulého školského roka. Vyberte hodinu a zobrazte si plán.


Nájdite prípravu, ktorú chcete zaradiť do aktuálneho plánu. Zaškrtnite ju a kliknite na ikonu "Pridať do príprav".


Zvoľte Pridať do ďalších tém/hodín.


Tu môžete zvoliť plán z aktuálneho roka a pridať túto prípravy ku konkrétnej téme.