Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý

časový posun, posunutý čas, posun času, časové pásmo

Slovenčina Čeština

Ak chcete prideliť žiakom test a ukazuje sa vám nesprávny čas - časový posun, požiadajte svojho administrátora, aby nastavil na webstránke správne časové pásmo: Ako nastaviť na webstránke správne časové pásmo?