Manuálna úprava hodnotenia testu

Slovenčina Deutsch Čeština

Ak potrebujete v teste upraviť/zmeniť hodnotenie niektorej otázky, zvoľte pohľad Odpovede žiakov. V pravej časti obrazovky kliknite na žiaka.
Na obrazovke sa objaví žlté okienko na hodnotenie. Primárne je určené na opravovanie tlačených testov cez EduPage. Takisto však môže poslúžiť aj na úpravu hodnotenia, ktoré urobí systém automaticky.


Spodnými šipkami sa viete pohybovať medzi otázkami v teste.
Ak chcete manuálne zadať bodovú hodnotu za konkrétnu otázku, tak ju vpíšte do stredného okienka. Druhá možnosť je, že stlačíte zelené tlačidlo s fajočkou, ak chcete dať za otázku plný počet bodov alebo červené x, ak 0 bodov.


Zmeny si priebežne ukladajte.
Ako vyhodnotiť otvorené otázky?