Ako spojiť otázky z dvoch testov do jedného?

Ak chcete spojiť otázky z dvoch testov, budeme postupovať tak, že budeme vytvárať nový test - Test 3.
Najskôr si skopírujeme do neho karty z Testu 1 (má 4 otázky) a potom karty z Testu 2 (má 5 otázok).

V teste číslo 1 kliknite na ikonu "Ukázať karty".


Označte všetky otázky. Môžete použiť "Vyber všetko".


Zvoľte pridať do materiálu.


Vyberte test.


V záložke Aktuálny materiál teraz vidíte otázky z testu číslo 1. Teraz pridáme do testu otázky z testu číslo 2.
Kliknite na "Hľadať viac kariet".


V teste číslo 2 zvoľte "Ukázať karty."


Označte všetky otázky.


Pridajte ich do materiálu.


Vyskočte z tohto pohľadu.


V aktuálnom materiále teraz vidíte otázky z testu číslo 1 aj z testu číslo 2, tj. 9 otázok. Ak chcete nejaké z otázok vyhodiť, môžete tak urobiť stlačením "x" na danej karte.


Choďte do záložky Prideliť. Ak chcete test hneď prideliť žiakom, môžete.


Ak nechcete materiál hneď prideliť, len si ho chcete dopredu pripraviť, zvoľte "Zatiaľ nevytvárať pridelenie". Dajte testu meno a nájdete ho v rovnakej téme plánu, kde ste ho začali vytvárať. Tiež ho nájdete úplne navrchu v Mojej knižnici.

Poznámka: Treba si uvedomiť, že otázka, ktorá sa nachádza v Teste 1 a v Teste 3 je jedna a tá istá. Ak už mám ku nej nejaké výsledky (napr. z v Teste 1), neodporúčame ju meniť. Ovplyvnilo by to výsledky v Teste 1. V prípade, že chcete otázku modifikovať, odporúčame urobiť z otázku kópiu.

Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?

Viac návodov: Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie