Ako vytvoriť dopisovací diktát

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. Kliknite na červené plus vpravo dole.

Vyberte otázku typu dopisovanie/výber. Táto karta zahŕňa vlastne dva typy otázok - dopisovacie otázky a otázky z výberom odpovede.

Žiak si vyberá správnu odpoveď z viacerých možností. Učiteľ vloží odpovede do hranatých zátvoriek, oddelí ich lomítkom. Správnu odpoveď treba uviesť ako prvú. EduPage odpovede zamieša. Takto pokračujte aj s ostatnými vetami v diktáte.

Žiak si potom vyberá z ponúknutých možností.

Môžete využiť pomôcku na vkladanie odpovedí. Nemusíte hľadať na klávesnici hranaté zátvorky.

Pre diktát vyberte druhú možnosť - výber odpovede. Ako prvú (do zeleného políčka) uveďte správnu odpoveď, ďalej uveďte nesprávne odpovede. Stlačte vložiť.