ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Keď si kliknete na niektoré z políčok odpovedí, objaví sa vám v pravej časti obrazovky možnosť "Počet správnych odpovedí". Vyberte "1 alebo viac správnych odpovedí". V tomto režime môžete označiť viac odpovedí ako správnych.

Ako sa vyhodnocujú takéto otázky:

Môžete si vybrať z troch spôsobov vyhodnocovania:

a) Započítať každú správne označenú možnosť
b) Počet správne označených možností - počet nesprávne označených možností, najmenej však 0.
c) 0% ak je niečo nesprávne, 100% ak sú všetky správne

Teraz si vysvetlíme všetky tieto možnosti, ako ich systém vyhodnocuje:

a) Započítať každú správne označenú možnosť:

V tomto type hodnotenia sa predpokladá, že každá z možností je buď správna alebo nesprávna.
Žiak označí tie možnosti, ktoré považuje za správne. Implicitne tým však označí aj tie, ktoré považuje za nesprávne (tým, že ich neoznačí ako správne).

Presne takto to chápe aj systém. Výsledok je potom počet správne označených/celkový počet možností. Táto logika funguje aj pre otázky s 0 správnymi odpoveďami.

Napríklad: V otázke je 6 možností, z toho sú 3 správne a 3 nesprávne. Ak žiak označí 2 správne odpovede, tak tým zároveň implicitne označil zvyšné 4 odpovede ako nesprávne. V jednej možnosti sa pomýlil. To znamená, že správne určil 5 odpovedí zo 6. Tým získa za túto otázku 83.3%.

b) Druhý spôsob hodnotenia je: počet správne označených možností - počet nesprávne označených možností, najmenej však 0.


V tomto type vyhodnotenia si všímame len explicitne zaškrtnuté možnosti.
Ak učiteľ zadá otázku s dvomi správnymi odpoveďami a žiak zaškrtne len jednu z nich, má 50%.


Ak žiak zaškrtne 1 správnu a 1 nesprávnu, má 0%, lebo počet správnych je 1 a počet nesprávne označených je tiež 1.

c) 0% ak je niečo nesprávne, 100% ak sú všetky správne
V tejto možnosti musia byť všetky správne možnosti označené, ináč má žiak za otázku 0 bodov.