Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?

integrovaní žiaci, viac času pre integrovaných žiakov

Slovenčina Deutsch Čeština

Predpokladajme, že chcete triede prideliť test s časovým obmedzením 30 minút. Máte však v triede dvoch integrovaných žiakov, ktorým chcete dať viac času na vypracovanie testu, napríklad 45 minút.

1. Najskôr pridelíte test väčšine triedy. Kliknite na číselný údaj o žiakoch, ktorý sa nachádza pri triede. Zrušte dvoch integrovaných žiakov z tohto pridelenia kliknutím na ich mená.


Zeleným žiakom bude test pridelený, to znamená, že kliknutím na mená integrovaných žiakov zrušíte ich zelené podfarbenie.


Nastavíte časové obmedzenie testu na 30 minút a test pridelíte stlačením tlačidla Hotovo.

2. Otvoríte si pridelenie toho istého testu,

v ľavej časti stlačíte Vytvoriť nové pridelenie. Opäť zaškrtnete tú istú triedu a kliknete na výber žiakov.

Teraz zrušíte všetkých žiakov a vyberiete len tých dvoch integrovaných. Tip: zrušiť všetkých žiakov môžete dvojitým kliknutím na zaškrtávacie políčko "Vyber všetko". Potom jednoducho kliknutím označíte dvoch integrovaných žiakov.

Nastavíte časové obmedzenie pre integrovaných žiakov na 45 minút a test pridelíte.

Keďže sa jedná o dve rôzne pridelenia, výsledky budete mať v dvoch "tabuľkách".

Avšak do žiackej knižky ich môžete zapísať do toho istého stĺpca (do tej istej udalosti) takto:
Z prvého z pridelení si vytvoríte udalosť v žiackej knižke.


a zverejníte v žiackej knižke.


Keď si potom kliknete v pridelení pre integrovaných žiakov na vytvorenie udalosti v žiackej knižke, zvolíte zapísať známky do už existujúcej udalosti, ktorú ste si predtým vytvorili.


Takto budete mať známky z oboch pridelení v jednom stĺpci v IŽK.