Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?

Ak počas toho, ako žiaci robia test vidíte, že ste im dali málo času, je možné tento čas navýšiť.

Vo výsledkoch sa nastavte na konkrétny test a vyhľadajte funkciu Predĺžiť čas.


Pridajte čas na vypracovanie a ak treba, upravte aj časové okno. Test sa dá vypracovať a odovzdať len v zadanom časovom okne.


Počas vypracovavávania testu systém každé 2 minúty ukladá priebežné výsledky. Počas tohto ukladania systém zistí, že bol pridaný čas a upraví žiakovi údaj o zostávajúcom čase.

Informáciu o pridanom čase systém zistí taktisto tesne pred uplynutím pôvodného času na test a čas na vypracovanie sa žiakovi predĺži.