Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V niektorých situáciách potrebujete prideliť projekt alebo prezentáciu nie celej triede, ale len niektorým žiakom. Ako postupovať?

Predpokladajme, že chceme prideliť Prezentáciu o vesmíre len niektorým žiakom 6.D triedy. Na karte prezentácie stlačte ikonu "Editovať pridelenie".

V hornom menu zvoľte záložku "Prideliť". Potom zvoľte "Vytvoriť nové pridelenie". Vyberte triedu. Pod názvom triedy je údaj o počte žiakov. Klinite naň.

Zobrazia sa vám žiaci vybranej triedy. Štandardne sú vybraní všetci žiaci (označení zelenou). Kliknutím niektorých z nich z výberu zrušíte. Keď máte označených len žiakov, ktorým chcete prideliť prezentáciu, zvoľte Hotovo.

Číselný údaj hovorí, koľkým žiakom bol materiál pridelený. Stlačte Hotovo. Vybraní žiaci budú informovaní notifikáciou v EduPage.