Ako zrušiť zoskupenie otázok?

Slovenčina Čeština

Na obrázku je zoskupenie, ktoré obsahuje 2 otázky. Ak chcete takéto zoskupenie zrušiť, kliknite na ikonu zoskupenia.


Zobrazia sa vám otázky v zoskupení.


Kliknite na ikonu "x" v spodnej časti otázky. Potvrdením sa otázka odstráni zo zoskupenia.


Takto postupujte pre všetky otázky, až kým zoskupenie nezostane prázdne.


Otázky sú teraz samostatné a ikona zoskupenia sa už na nich nenachádza.