Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?

Slovenčina Čeština

Ku matematike, slovenskému jazyku a anglickému jazyku sa nachádzajú v EduPage hotové materiály. Tieto môžete žiakom priamo prideliť.

V hornom menu zvoľte štandardy, vyberte ročník a konkrétny štandard/štandardy, z ktorých chcete zadať žiakom DÚ. Ak sa ku danému štandardu nachádzajú v EduPage nejaké úlohy, pri názve štandardu je číslo - počet materiálov. Po zašrtnutí štandardu sa materiály zobrazia v pravej časti obrazovky.

Zaškrtnite karty, ktoré chcete zadať na DÚ a kliknite na Pridať do materiálu.

Vyberte Domáca úloha.

Názov domácej úlohy je predvyplnený, ak chcete, môžete ho zmeniť. Dátum vypracovania úlohy je štandardne nastavený na ďalšiu hodinu. Ak potrebujete, zvoľte iný dátum. Stlačte Hotovo a úloha je pridelená.

Pri takejto domácej úlohe, ktorá obsahuje otázky, žiakom svieti: "prehrať online". Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?

Keď žiaci úlohu vypracujú, výsledky nájdete v záložke Výsledky. Vyhľadajte sekciu pre domáce úlohy, nastavte sa na konkrétnu úlohu. Tu uvidíte výsledky žiakov.

Priamo tu môžete žiakov aj ohodnotiť. Výsledky sa prenesú do žiackej knižky. Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok