Ako naplánovať písomku/skúšanie?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Najjednoduchšia cesta, ako naplánovať písomku, je cez tlačidlo Štart. Z obľúbených krokov vyberte Naplánovať písomku/skúšanie.

Zadajte názov písomky/skúšania.

Ak kliknete na políčko s dátumom, otvorí sa kalendár s udalosťami, ktoré už má táto trieda naplánované. Zelenou farbou sú podfarbené dni, keď máte s touto triedou hodinu. Farebné štvorčeky znamenajú jednotlivé písomky, skúšanie, projekty, či domáce úlohy, ktoré sú už cez EduPage naplánované.

Ak sa nastavíte na konkrétny deň, v ľavej časti okienka sa zobrazí viac detailov o naplánovaných udalostiach.
Kliknutím na konkrétny deň vyberiete termín svojej písomky či skúšania.

Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?