Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Pri prideľovaní domácej úlohy kliknite na údaj o žiakoch pri vybratej triede.


Domáca úloha bude pridelená tým žiakom, ktorí sú podfarbení zelenou farbou. Ak chcete prideliť úlohu len jednému-dvom žiakom, všetkých žiakov odoznačíte dvojitým kliknutím na zaškrtávač "Vybrať všetko", ktorý je v ľavom dolnom rohu. Potom kliknutím označte len tých žiakov, ktorým chcete úlohu prideliť.


Tu vidíte číselný údaj, že úloha bude pridelená len 3 žiakom z 11-tich. Domácu úlohu pridelíte stlačením tlačidla Hotovo.