Ako po novom funguje zadávanie "aktívne absolvoval", prípadne "absolvoval"?

"Absolvoval" je podla novelizácie č. 415/2021 Z. z. školského zákona "aktívne absolvoval".
Podobne "oslobodený" je po novom "absolvoval". Viac informácií nájdete v tomto návode