Kde nájdem zoznam výchovných opatrení aj s odôvodnením?

klasifikačná správa, výchovné opatrenia, rozhodnutia

Zoznam udelených výchovných opatrení aj s odôvodnením nájdete v známkach v klasifikačnej správe.Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?