Kto môže tlačiť zostavy v známkach?

Slovenčina Deutsch

Zostavy týkajúce sa známok (klasifikačná správa triedy, známky triedy,..) môže vytlačiť:
- administrátor: môže vytlačiť každú zostavu akejkoľvek triedy
- každý učiteľ, ktorý má na tlač zostáv právo: môže vytlačiť každú zostavu akejkoľvek triedy: Ako prideliť právo na tlač zostáv v známkach?
- bežný alebo triedny učiteľ: môže vytlačiť zostavy podľa nastavenia práv IŽK

Nastavenia práv pre IŽK: Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?:
1) právo na IŽK v režime bez obmedzení: každý učiteľ môže vytlačiť bez obmedzení každú zostavu akejkoľvek triedy.
2) právo na IŽK v prísnom režime: učiteľ môže vytlačiť známky svojej triedy, ktoré učí alebo zostavy tried, ktorým je triedny.

V prísnom režime práv
a) Učiteľ je triedny napr. len triede 9.A:
tak vie vytlačiť všetky zostavy v známkach týkajúce sa tried len v triede 9.A, ktorej je triedny.
Zostavy je možné vytlačiť cez známky Tlač/Export - napr. klasifikačná správa triedy,...v ostatných triedach, kde nie je triedny, môže vytlačiť len zostavu týkajúce sa známok svojho predmetu.

b) Učiteľ nie je triedny v žiadnej triede a učí niektoré predmety:
vtedy môže učiteľ vytlačiť len zostavu týkajúce sa známok svojho predmetu a nemôže vytlačiť žiadnu zostavu týkajúcu sa celej triedy (iba ak má pridelené právo na tlač zostáv)