Ako sa prepnúť do IŽK do minulého šk. roka ako administrátor?

Slovenčina Čeština

Ako administrátor sa môžete prepnúť do IŽK do minulého roka zvolením "Známky" a prepnutím šk. roku vľavo dole:


ak chcete prezerať/editovať známky, môžete to urobiť pomocou prezerať známky: