Ako zobrazovať/nezobrazovať známky na vysvedčení žiakom a rodičom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Prihlásený administrátor si môže zvoliť, či sa známky na vysvedčeniach budú zobrazovať prihláseným žiakom a rodičom. Nastavíte to na web stránke v nastaveniach žiackej knižky: