Ako prednastaviť udalosti v IŽK?

Slovenčina Čeština

Každý učiteľ si môže známky usporiadať do stĺpcov, t.j. do udalostí, aké chce používať vo svojom predmete: Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?.
Avšak, ak chcete aby napr. všetci učitelia anglištiny na celej škole používali rovnaké udalosti vo všetkých svojich triedach, môžete ako admin prednastaviť názov udalostí naraz na celej škole. Urobíte to v nastavení žiackej knižky - UDalosti a ketgórie - spravovať udalosti:


zvolíte nová udalosť, zadáte názov, zvolíte všetky triedy, predmet (ak chcete udalsoť pre celú školu, tak zvolíte všetky predmety), môžete zvoliť obdobie (1. polrok, alebo celý šk. rok) a uložíte


Každý učiteľ potom po prihlásený bude mať v známkach už zadanú udalosť, ktorú ste prednastavili a bude môcť rovno do nej zadávať známky