Ako nastaviť dátum konca polroku v IŽK na EduPage stránke?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Administrátor môže nastaviť dátum klasifikácie 1. polroku v programe aSc Agenda alebo priamo na EduPage stránke. Keď zadáte dátum klasifikácie v programe aSc Agenda, tak sa tento dátum po vypublikovaní Agendy automaticky nastaví na EduPage stránke.

Dátum klasifikácie polroku môžete nastaviť aj priamo na EduPage stránke ako administrátor.
Môžete to spraviť v "Nastavení žiackej knižky - Semestre" - a v danom polrku môžete nastaviť trvanie obdobia:


Ak nastavenie polroku v známkach zmeníte v EduPage a budete zas chcieť robiť zmenu, tak potom už zmenu môžete robiť priamo na EduPage stránke, v aSc Agende už nie.

Nastavenie polroku v IŽK znamená to, kedy systém automaticky predvolí učiteľom v známkach obdobie na daný polrok. Taktiež pri ukladaní známok z elearningu sa systém riadi týmto dátumom. Preto zadajte koniec 1. polroka na dátum, kedy sa uzatvárajú známky v 1. polroku.

V reportoch tento dátum nebude figurovať. Do reportov sa dátum konca poroka preberá z nastavení ETK. Aký dátumy polrokov sa tlačia na reportoch z ETK?