Typy hodnotenia - známky, body, percentá

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

EduPage ponúka tri základné druhy hodnotenia: známky, body a percentá.
Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

Administrátor môže zvoliť, ktoré z týchto typov hodnotenia sú povolené.

V nastaveniach žiackej knižky zvoľte Udalosti a kategórie.

Výpočet priemeru:

Ak učiteľ používa pri hodnotení len známky, priemerom je vypočítaná priemerná známka.Ak učiteľ používa body, percentá, alebo kombinuje hodnotenie známkami s percentami alebo bodmi, priemer sa vypočíta v percentách.