Ako nastaviť, aké známky sa zobrazujú žiakom a rodičom?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V nastaveniach žiackej knižky zvoľte Semestre.

Tu môžete špecifikovať, aké známky sa majú zobrazovať žiakom a rodičom.

1: Mať zaškrtnuté políčko číslo 1 je predpokladom na to, aby sa vôbec nejaké známky žiakom a rodičom zobrazovali.
2: Zobrazovať priebežne zadávané známky.
3: Zobrazovať známky z klasifikácie za štvrťrok.
4: Zobrazovať známky na vysvedčení za polrok.


Upozornenie: Odporúčame, aby ste nechali určite zaškrtnuté zobrazovanie priebežných známok (2). V opačnom prípade rodičia neuvidia známky, ktoré ich deti dostanú.