Ako vytlačiť naraz viacero už vygenerovaných a zaevidovaných opatrení/rozhodnutí

Slovenčina Čeština

V zozname udelených výchovných opatrení/rozhodnutí si ich môžete aj vytlačiť, musia však byť najprv vygenerované: Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Zaškrtnite záznamy, ktoré chcete vytlačiť. Ak chcete vytlačiť všetky, použite zaškrtávač v hlavičke tabuľky.
V hornom menu kliknite na "Vytlačiť".
Vygenerovanú zostavu si môžete stiahnuť do počítača a vytlačiť.

Pozri aj:
Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?