Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie

V zozname Opatrenia/rozhodnutia vidíte aj schválené aj navrhované výchovné opatrenia.

Zaškrtnite tie návrhy, ktoré chcete schváliť.
V hornom menu vyberte možnosť "Zmeniť stav".

Vyberte stav "Schválené".

Hotovo.

Pozri aj:
Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom
Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?