Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?

napomenutie, pochvala, pokarhanie, slabý prospech, zlé správanie, návrh na zníženú známku, podmienečné vylúčenie, oslobodenie z predmetu

Slovenčina Čeština

Rýchla odpoveď:

Kliknite na "Vygenerovať" a zvoľte tlačivo. EduPage Vám ponúkne iba tlačivá relevantné k danému typu opatrenia.

Pozrite si ukážku tlače a kliknite “Vygenerovať a zaevidovať dokumenty”.

Hotovo.
EduPage si pre každé opatrenie pamätá konkrétne PDF, ktoré ste mu vygenerovali. Vygenerované PDF si môžete hocikedy vytlačiť. Tento postup iba kopíruje doterajší stav a EduPage Vám ho naďalej umožňuje.

Teraz si ale prosím prečítajte aj dlhšiu odpoveď:
Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?

Pozri aj:
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom