Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?

podmienečné vylúčenie

Slovenčina Čeština

V ľavom menu v časti "Vyučovanie" vyberte možnosť "Opatrenia/rozhodnutia".
Potom vpravo dole kliknite na "červené +"

Vyberte typ dokumentu "Podmienečné vylúčenie zo štúdia".
Zadajte dôvod vylúčenia a ostatné potrebné údaje. Vyberte žiaka, ktorého sa podmienečné vylúčenie týka. Kliknite "Uložiť".

Hneď ako je rozhodnutie "Schválené", môžete ho vygenerovať. Vygenerovaný dokument sa automaticky aj zaeviduje v registratúre v osobnom spise žiaka.

Pozri aj:
Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?