Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom

napomenutie, pochvala, pokarhanie, slabý prospech, zlé správanie, návrh na zníženú známku, podmienečné vylúčenie, oslobodenie z predmetu

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

V ľavom menu kliknite na "Vyučovanie" a z ponúkaných možností vyberte "Opatrenia/rozhodnutia".
Vpravo dole kliknite na "červené +".

V okne vyberte "Typ dokumentu" podľa toho, aké výchovné opatrenie idete udeliť.
Zapíšte dôvod a vyplňte ostatné potrebné údaje.
Vyberte žiaka, ktorému opatrenie udeľujete.

Hotovo, žiak má zadané napomenutie.

Ak ste opatrenie nechali v stave schválené, EduPage ho považuje za hotovú vec a rodičom a žiakovi rovno zobrazí jeho znenie v EduPage. Rodičia ho môžu vo svojom rodičovskom konte podpísať a vy máte prehľad, či už tak spravili a kedy.

Pozri aj:
Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Ako zobraziť/nezobraziť udelené výchovné opatrenie žiakovi a rodičom