Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?

Slovenčina Čeština

Kliknite na známky, vyberte hodinu, stlačte Zadať/zmeniť známky a potom tlačidlo Nová udalosť.


Do prvého políčka zadajte názov udalosti. Ďalej vyberte typ hodnotenia a stlačte Uložiť.


Pokiaľ ste vybrali typ hodnotenia známky alebo percentá, môžete zadať váhu udalosti.


Ak ste s nastaveniami spokojný, uložte udalosť. Zobrazí sa v zozname udalostí.
Kliknutím na udalosť môžete zadávať známky.


Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?