Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Výpočet výslednej známky zapnete v položke "Nastavenia". Pomocou zakliknutia "Počítať výslednú známku" dopíšete interval číselných hodnôt hodnotenia podľa priemeru v percentách alebo známkach, ktoré potom uložíte.


Pokračujte pomocou tlačidla "Zobraziť" - "Známku na vysvedčení":


Zvoľte položku "Nástroje" - "Prepočítať známky na vysvedčení":


Systém skopíruje vypočítanú známku z výslednej známky na známku na vysvedčení.
Proces dokončíte kliknutím na "Uložiť zmeny".


Tieto známky sú známkami na vysvedčení, ak by ste potrebovali, môžete ich meniť jednoduchým prepísaním známky.
Známky zadané na webe sa automaticky prenesú do programu aSc Agenda (pri synchronizácii údajov administrátorom).

Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?