Ako môžem zadať známku na štvrťrok?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Okrem pribežných známok môžete zdať vašim žiakom orientačnú známku, ktorá im vychádza na štvrťrok (alebo trištvrťrok). Táto známka sa nepočíta do priemeru na vysvedčení, je to čisto iba orientačná známka, ktorá slúži na informovanie rodičov, aká známka zatiaľ žiakom vychádza.
Známku na štvrťrok môžete zadať v Internetovej žiackej knižke dvoma spôsobmi:
a)
Stačí sa prihlásiť do EduPage ako učiteľ a vybrať si hodinu a v položke obdobie zvoľte "klasifikácia štvrťrok 1/4" :


Zobrazí sa stĺpec klasifikácia štvrťrok 1/4, do ktorého môžete zadávať známky pre štvrťrok. Po zadaní známok nezabudnite všetky zmeny uložiť.

b)
Ak chcete zadať štvrťročnú známku na základe priemeru, tak zobrazte vypočítanú známku voľbou "Zobraziť" - "vypočítanú známku":


zvoľte obdobie štvrťroku a zvolíte "nástroje - prepočítať známku na vysvedčení", známky sa vám zobrazia podľa vypočítanej známky a uložíte ich: